Välkommen Ventelo!

Vi är väldigt glada att utöka kundportföljen med Ventelo, en fullständig leverantör av telefoni- och internettjänster riktad mot företagsmarknaden. Raring har hjälpt Ventelo med en ny grafisk profil, en säljfolder och formen för den nya webbplatsen. Det ska bli väldigt roligt att jobba vidare med Ventelo i höst, tycker alla Raringar! Välkomna!

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24