Succé för Allt om Whisky!

Vår kära kund Allt om Whisky har ställt ut på Stockholm Whisky & Beer festival på Factory Nacka strand. I montern kunde besökarna tävla, köpa tidigare utgåvor och träffa skribenterna.

”Kontakten med läsarna ger en fantastisk kick”, säger chefredaktör Åke Jacobsson.
Läs mer om mässan i sin helhet i nästa nummer av Allt om Whisky!

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24