Robban på designexport

Vår käre formgivare Robban har fått den stora äran att delta i ett tidningsprojekt med Dr. Mario Garcia. Arbetet består i en redesign av den norska tidningen Upstream. Designarbetet kommer dels att utföras i Sverige, men på även på redaktionen i Oslo. Lansering av den redesignade formen på både print, online och som app kommer att ske i juni.

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24