Aleris

Aleris är ett av nordens största vårdföretag och finns i Sverige, Norge och Danmark. Genom Aleris PR-byrå Prime fick Raring uppdraget att göra en tidning för att framhäva Aleris som professionella, tillgängliga, omtänksamma och innovativa.

Resultatet blev Aleris Magazine med artiklar om hälsa och välbefinnande. Kanske har även du sett den i väntrummet?

Namnet Aleris kommer från latinets alere som betyder ”vårda, nära och hela”.

Läs mer hos Aleris.

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24