AMS – Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden är Sveriges viktigaste tidning för dig som arbetar med arbetsmarknads- och rekryteringsfrågor. AMS efterfrågade en uppfräschning av tidningens form samt uppdaterade tidningsmallar efter sin redesign 2002. 

Produktion av tre nummer samt framtagande av nya sidmallar, anpassade för Indesign. Raring höll även utbildning för tidningens ad, Margareta Andersson, och fungerade som kreativt bollplank vid bildstoryboard-möten.

Läs mer hos Arbetsmarknaden

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24