Jarowskij

Jarowskij, ett av de större produktionsbolagen i norden var i behov av en ny webbplats. Önskemål fanns om att sidan skulle kännas tydligare och inge mer förtroende.

Raring skapade en bättre struktur och navigering på webbplatsen. Det grafiska gränssnittet gjordes om helt i linje med Jarowskijs grafiska profil. Kodarbetet och databashanteringen skapades av företaget Trisoft.

Hälsa på hos Jarowskij

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24