Riksutställningar

10 av 9 är normala – Statistiska experiment på längden och tvären är en utställning om statistik. Det är en utställning som ska ge upplevelser – inte årsböcker. Genom upplevelserna sätts fokus på skillnader som statistiken skapar och normer den belägger. 

Raring tog fram en grafisk form för utställningen som innefattade logotyp, affisch, vernissagekort, skyltar och annonsmallar.

Välkommen till Riksutställningar

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24