Scandinavian Beverage Group

Scandinavian Beverage Group är ett av de ledande företagen i Norden inom import av drycker. De gav Raring uppdraget att arbeta fram en presentation för sina företag inför mässan Winenordic.

Raring tog fram en tidningslik 16-sidig broschyr med reportage, plocksidor och ledare med mera. Broschyren används både som internt material och som annonsbilaga.

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24