Sony

Sony Sverige valde Raring som partner för att tydliggöra sina starka varumärken som BRAVIA, VAIO, WALKMAN och Cyber-shot för både sina återförsäljare och slutkonsumenter. Man ville dessutom ta positionen av att äga begreppet ”Full HD”.

Raring har under samarbetet tagit fram butiksmaterial, displayställ, fasadvepor, bussreklam och fönsterdekaler för butiker. Dessutom har Raring producerat tidningen High Definition World som gått ut till cirka 700 000 konsumenter fyra gånger om året.Som ett säljverktyg för butikssäljarna har Raring även gjort en aktivitetsfolder med det senaste nyheterna ur sortimentet, även denna fyra gånger om året.

Webben har varit en stark kanal för att aktivera butikssäljarna med tävlingar för GPS-navigatorer och TV. Våra webbkampanjer har vi gjort tillsammans med Kjellin & Widén Design.

I vårt arbete har Raring även gjort kampanjer för de Baltiska staterna.

Läs mer hos Sony Sverige.

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24