Svensk Byggtjänst

Uppdraget var en redesign av Svensk Byggtjänsts tidning Bygginfo PM. Från redaktionen fanns önskemål om att ha Byggtjänsts övergripande grafiska profil i åtanke, samt att se över tidningshuvudet för BygginfoPM. Tidningen skulle vara funktionell, tydlig, rättfram.

Raring gjorde om formspråket och skapade tydligare avdelningar och bättre struktur för att framhäva tidningens dignitet. Målet med omgörningen handlade primärt om att vässa en redan prioriterad produkt.

Tidningshuvudet skars om och typsnittet Helvetica Neue fick stryka på foten för en mer modern Solex. Raring valde även att bibehålla typsnitten i Svensk Byggtjänsts profilprogram; Helvetica Neue, Garamond och AG Stencil.


 

Hälsa på hos Svensk Byggtjänst.

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24