Uppsala konstmuseum

2001 var Uppsala konstmuseum i behov av att förtydliga sin grafiska profil. Uppsala Konstmuseum kände sig otydliga, men i en tydlig miljö. Museet ville bryta sig in i det mentala rummet, visa att de står för sina samlingar, tillfälliga utställningar och pedagogiska verksamheter.

Arbetet omfattade förstudie, designarbete, mallar, genomförande och uppföljning. Målet med profilprogrammet var att få en strukturerad, modern form som särskiljer museet från övriga gallerier, konsthallar och museer. Profilen skulle också underlätta i arbetet för medarbetare och vara tydligt för besökare. Arbetet genomfördes i förening med designbyrån Amigos.

Till muséet.

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24