Ventelo

Ventelo är en teleoperatör som riktar sig mot små och medelstora företag. De har fullt sortiment av både tjänster och produkter in om fast och mobil telefoni, men även IP-tjänster, ett eget fast nät och självklart försäljning av hårdvara som mobiltelefoner och laptops.

Raring har arbetat med Ventelo sedan sommaren 2009 då vi fick uppdraget att göra om Ventelos grafiska identitet. Vi har sedermera tagit ett större grepp om kommunikationen på Ventelo och hjälper till med både extern och intern sådan. Vi har också gjort ett stort antal trycksaker, webbdesign, eventdesign och intranätdesign åt Ventelo. Du hittar Ventelo här!

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24