Well

Utbildningsföretaget Subrosa var i behov av en nystart och expansion. Subrosa utbildar företag och organisationer i såväl intern som extern kommunikation i sammanhang där det personliga mötet är avgörande för framgång.

Raring gav Subrosa nytt företagsnamn; Well. Ett namn laddat med positivism med koppling till lärandets ”källa”.

Ihop med det nya namnet skapades en ny grafisk plattform innefattande allt från logotyp till presentationer och utbildningsmaterial. Raring gav även form åt Wells nya webbplats: www.well.se

Raring Design | Mosebacke torg 16, 116 20 Stockholm | info@raring.se | www.raring.se | +46 8 694 88 24